build a website

ÇÖZÜMLER

UniNET çözümlerini kullanan başlıca sektörler;
    • Endüstriyel Müşteriler
            o Demiryolları ve Metro/Hafif Raylı Sistem/ Tramvay İşletmecileri
                (TCDD ve Belediyelere ait Metro/ Tramvay Hatları)
            o Elektrik Santralleri İşletmecileri (Özel Santraller ve EÜAŞ)
            o Elektrik İletim Otoriteleri (TEİAŞ)
            o Su, Gaz ve Petrokimya Üretici ve İşletmecileri
    • Kurumsal Müşteriler
    • Telekom Operatörleri
    • Internet Servis Sağlayıcıları

Çözümler, tümleşik bir ağ ortamında veri, görüntü ve sesi birleştirerek uçtan uca taşıyan ve kullanıcısına katma değerler kazandıran ağ ürünleri ve servislerden oluşur.
Telekomünikasyon ve Haberleşme çözümlerine ait altyapı maliyet ve karmaşıklığının azaltılması, güvenilirliğin artması, işletimde kolaylık, performans, üretkenlik ve karlılık hedeflerinin artması gibi faydalar elde etmek için ağ altyapısının, yönetimin ve uygulamaların birleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tümleşik ağ ortamı kurumsal ve endüstriyel haberleşme çözümlerine uygulanabilir.
UniNET İletişim’in sunduğu başlıca çözümler aşağıdaki gibidir.

    • Kablolu ve kablosuz altyapılar üzerinde LAN, WAN çözümleri
    • SDH/Multiplexer Transmisyon Çözümleri
    • Demiryolu Telefon Sistemleri
    • Demiryolu Anons (PA ) Sistemleri
    • Demiryolları Yolcu Bilgilendirme (PID) Sistemleri
    • Endüstriyel CCTV Sistemleri
    • TEİAŞ Enerji Santrallerinin Haberleşme Sistemleri (Main ve standby kanal)
    • TEİAŞ Enerji Santrallerinin RTU Sistemleri
    • Uzun mesafe kablosuz transmisyon sistemleri

© Copyright 1999-2018 UniNET İletişim