free portfolio web templates

TELEFON SİSTEMLERİ

Telefon Sistemleri kurumların en önemli haberleşme donanımlarıdır. Özellikle Internet ağının günümüz bilişim dünyasının en önemli altyapısı haline gelmesi ile telefon sistemlerinin gelişimi ve kullanımı da paralel olarak seyretmiştir. Sayısal telefon santralları, IP telefon setleri kurum içi haberleşmede tercih edilen bir modüler sistemler haline gelmiştir. Bu sistemler kullanıcılara kullanımı kolay ve güçlü bir iletişim olanağı sunulmaktadır. Kurumların iletişim maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra yüksek kalitede ses transferi sağlamaktadır.
TEİAŞ Trafo Merkezleri, Özel Enerji Santralları, TCDD, Beldiyeler ve tüm kurumsal müşterilerimizin gereksinimlerine göre Sayısal Santral çözümlerimizde Karel DS200, IPG1000 ve IPG500 IP telefon santralları ile Telesis X1 ve PX24 Modeli IP Sayısal Hibrit Telefon Santralları kullanılmaktadır.

Karel DS200 Sayısal Santralı

Karel IPG1000 Sayısal Santralı

Telesis PX24 xr6 IP Sayısal Hibrit Telefon Santralı

Telesis X1 r5 IP Sayısal Hibrit Telefon Santralı

© Copyright 1999-2018 UniNET İletişim